Fight4Life (Kick K1, Muai Thai & MMA event) held at Palau Olímpic de la Vall d'Hebron, Barcelona. 27-3-2010. Cesar Cordova (white) Vs. Said el Bouanani (black)

Fight4Life (Kick K1, Muai Thai & MMA event) held at Palau Olímpic de la Vall d'Hebron, Barcelona. 27-3-2010. Cesar Cordova (white) Vs. Said el Bouanani (black)