Quim Masferrer (Teatre de Guerrilla)

Quim Masferrer (Teatre de Guerrilla)